Výsadba ovocné aleje na Kamennou osadu

Výsadba jabloňové aleje z Krásné na Kamennou osadu.

Občanské sdružení Zelený děděk uspělo v letošní podzimní soutěži o výsadbu stromů, které každoročně ve dvou termínech- jarním a podzimním vypisuje brněnská Nadace Partnerství. O podzimní výsadbu si letos ve výzvě Malé granty (projekty do třiceti tisíc) zažádalo 54 organizací z republiky a naše žádost se dostala mezi patnáctku podpořených. Jediná v Karlovarském kraji.

Při zvažování, kam výsadbu umístníme, jsme dospěli ke shodě, že by bylo přínosné pokusit se obnovit historickou alej u silničky z Krásné směrem na Kamennou osadu, kde ze vzrostlých stromů na levé straně zůstalo pouze několik starých lip, a pak nově zasazené lípy na začátku komunikace. Na straně pravé je vysázeno několik třešní a hrušní, tak nám připadalo rozumné ve výsadbě ovocných stromů pokračovat.

Činnosti jsme rozvrhli do dvou etap. 20. října se prováděly výkopové práce a v sobotu 9. listopadu proběhla samotná výsadba 35 pozdně podzimních rezistentních jabloní, které byly zakoupeny ing. L. Lhotákem až u Žďáru nad Sázavou, aby vyhovovaly podhorskému klimatu našeho regionu. Bylo pro nás milým překvapením, že kromě členů sdružení nás přišlo podpořit více než třicet dobrovolníků, včetně několika malých dětí. Kromě Ašanů, studentů ašského gymnázia a obyvatel Krásné si svůj strom přijel zasadit i Petr Randis, vedoucí Krajského střediska ekologické výchovy z Ekocentra Cheb. Naštěstí se nepotvrdily obavy z možného mrazivého počasí, v němž by sázení nemohlo proběhnout. Sázející se během akce mohli občerstvit horkým čajem, ostudenit pivem a zakousnout domácí koláčky, karbanátky, chléb z domácí pekárny nebo sladký a slaný jahelník- výživné jídlo našich předků. Touto cestu chceme taktéž poděkovat panu Brodmannovi, který zkřehlé sazeče podpořil vynikající domácí horkou medovinou.

Doufáme, že projekt výsadby jabloní přispěje ke většímu povědomí o nezastupitelné roli stromů v krajině.  Těch za osm let (od r. 2003- 2011) zmizelo podél českých silnic přes 120 tisíc, kdežto vysázeno jich bylo za stejnou dobu pouze 70 tisíc. Pokud bychom se ve stejném období podívali do Karlovarského kraje, tak i zde je statistika neradostná. Vyrubáno bylo přes čtyři tisíce stromů podél cest a silnic a vysázena pouze necelá tisícovka. Jabloňová alej snad bude přínosem nejen pro člověka a ptactvo, ale i zřetelným kompozičním krajinným prvkem nebo třeba větrolamem.

Snad někdy v budoucnu opět uspějeme s podobnou žádostí u Nadace Partnerství a budeme moci postupně do krajiny vracet prvky, bez nichž by byla chudší a šedivější.

Poděkování všem, kteří se zapojili a byli s námi.