Alej roku 2012

Zelený dědek přihlásil alej mezi Krásnou a Neuhausen do soutěže Alej roku.

Stovky stromů, které spojují dvě malé obce: obec Krásnou a bavorskou obec Neuhausen. Před 18 lety se dvěma nadšencům z ČSOP podařilo zamezit jejímu kácení, o. s. Zelený dědek podalo podnět k vyhlášení aleje jako památného stromu, bohužel bezúspěšně, jelikož majitel pozemku nesouhlasil.

Dalším pokusem bude vyhlásit onu alej alesoň jako VKP.