Členství v Zeleném kruhu

Zelený dědek o.s. se stalo oficiálním členem asociace ekologických organizací Zelený kruh.

V posledním roce se aktivita o.s. zvýšila na úroveň, ve které jsme schopni efektivněji realizovat naše myšlenky. Tým lidí, jenž před rokem čítal 3 aktivní členy, se bez přihlédnutí k pasivním členům zpětinásobil.

Pro zkvalitnění výsledků našeho snažení, se radíme u profesionálů a navazujeme spolupráci s jinými organizacemi, či jednotlivci stejných nebo podobných zájmů a názorů. Jistým přínosem nám bude i členství v asociaci ekologických organizací Zelený kruh, jejíž jsme teď oficiálním členem.