Ignorování petice občanů

O.s. Zelený dědek je znepokojeno z nedostatečného přihlédnutí k petici, jenž podepsalo více jak 1100 občanů města. Komunálních voleb se zůčastnilo 3308 občanů. Proto jsme kontaktovali média.

Ahoj článeček v MF již dnes vyšel.

Chtějí pokácet 80 stromů. Zelený dědek se nevzdává

Datum: 13.4.2011 Autor: Michal Houdek
Zdroj: Mladá fronta DNES
Rubrika: Kraj Karlovarský
Strana: 02

AŠ Proti chystaným úpravám a hlavně proti kácení stromů v sadu Míru a přilehlé Příkré ulici protestuje ašské sdružení Zelený dědek. Petice, kterou připravilo, našla v Aši nevídanou odezvu.

„Důvodem k sepsání petice byla hrozba pokácení asi 80 dřevin, svedení dopravy do blízkosti odpočinkové zóny a dětského hřiště a některé nevhodné zásahy do vzhledu parku, včetně například výstavby nohejbalových hřišť. Pod petici připojilo svůj podpis více než 1100 spoluobčanů,“ uvedl Václav Havel ze sdružení Zelený dědek.

Problém vidí členové sdružení i v tom, že radní vzali protest pouze na vědomí. „A to bylo vše, čeho se petiční výbor dočkal. Zároveň jsme se snažili téma petice otevírat v jednotlivých komisích města a iniciovat diskuzi, přesto město nezaujalo žádné stanovisko. Poněkud rozčarovaní jsme se s dotazem, jak můžeme dále postupovat, obrátili o radu na právníka jedné české celonárodní ekologické organizace a ten nám sdělil, že nebylo vyhověno zákonu a že bychom se se stavem věcí neměli spokojit a měli bychom požadovat odpověď.“ zdůraznil Václav Havel.

„Není-li autor petice spokojen se způsobem projednání po formální stránce, může se obrátit na soud, který celou záležitost posoudí nestranně.“ reagoval ašský starosta Dalibor Blažek. „Má-li občanské sdružení Zelený dědek tento pocit, pak zde existuje ona zákonná možnost. Není možné si ale myslet, že podáním petice dojde automaticky k přehodnocení projektu, který je dle názoru zpracovatele, opřeného i o posudky projektantů, dendrologů a dalších odborných složek, kvalitní.“ dodal.

„Je pravdou, že z důvodu nutného rozšíření Příkré ulice komunikace musí být pokáceny některé stromy podél, ale z velké většiny se jedná o náletové dřeviny,“ podotkl Blažek.

Peticí, kterou Zelený dědek podal už na sklonku loňského roku, se budou znovu zabývat ašští zastupitelé. Na revitalizaci parku už ale město získalo dotaci z Evropské unie.