Památné stromy

Tento článek nám bude sloužit jako pomůcka při vyhlašování památných stromů.

Památné stromy mohou být vyhlášeny z následujících důvodů:

  • stromy mimořádného stáří
  • stromy mimořádného vzrůstu
  • stromy mající zvláštní habitus
  • stromy,které jsou krajinnými dominantami
  • stromy vztahující se k historické události
  • stromy doprovázející nějakou kulturní památku(kaple, boží muka, studánka...)

Památné stromy mohou být podle zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlášeny buď na na základě správního rozhodnutí místně příslušným orgánem ochrany přírody - u nás městský úřad, nebo na základě smlouvy tohoto orgánu s vlastníkem stromu.

Návrh na vyhlášení památného stromu může podat každý občan nebo občanské sdružení. Součástí návrhu by mělo být přesné zakreslení do mapy a důvod proč mají být stromy vyhlášeny jako památné.

Památné stromy jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody a krajiny, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

V ČR je registrováno cca 23 000 památných stromů. Památné stromy jsou klasifikovány dle druhu, stáří, obvodu kmene a stupně požkození. Každý památný strom má ochranné pásmo-kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měreného ve výšce 130cm nad zemí.Jakýkoliv záměr zásahu do ochranného pásma musí být hlášen orgánu ochrany přírody.

Poškození nebo pokácení památného stromu je přestupkem za který hrozí pokuta až 100 000,-Kč u fyzické osoby, u právnické osoby až 1 000 000,-Kč. Může hrozit i trestní stíhání za spáchání trestného činu a odnětí svobody max. 8 let.