Stanovisko o.s. k projektu revitalizace Masarykova náměstí

Jsme si vědomi toho, že současný stav lokality v městském centru není ideální. Iniciativa města, něco zásadního změnit na městské centru je chvályhodná, ale chceme poukázat na problematické stránky projektu a celkové koncepce, ačkoli se k témuž už kdysi vyjadřovali jiní, architekti,…

V rámci projektu revitalizace Masarykova náměstí má dojít k pokácení všech dřevin rostoucích v prostoru před budovou bývalého kina.Některé z nich, vysázené v posledních dvou letech, mají být přesazeny. Pokud se tak stane, příjezd shora, ze směru od Chebu obnaží nevzhlednost budovy obchodního domu Centrum, kterou nyní zakrývají vzrostlé jehličnaté dřeviny. Podobně to bude se zchátralou budovou někdejšího ašského kina. Ohyzdnost obou staveb po odkrytí celého prostoru bude evidentní, a protože v současné době neexistuje realizovatelný záměr Města Aše, co s oběma stavbami a jejich designem udělat, pokácením stromů se situace stane zřejmou.

Náměstí má fungovat jako odpočinková zóna, ovšem pravou část ( opět viděno směrem od Chebu) této klidové oblasti přetíná nebo s ní bezprostředně, bez jakékoli další bariéry sousedí, nejrušnější dopravní tepna města- Hlavní. Pokud má být náměstí klidovou zónou, bylo by nutné Hlavní ulici nějak oddělit od zbytku náměstí ( např. protihluková stěna, porostlá popínavými rostlinami). S tím ovšem projekt nepočítá.

Vzrostlé stromy tam zatím působí jako přirozená bariéra proti hluku z rušné ulice, jako přirozené klimatické zařízení, jako inhibitor prachu a popílku, způsobených provozem rušné části města.Tyto problémy se po vykácení stromů ještě zvýší. Lidem, kteří centrem projíždějí nebo procházejí to tolik vadit nemusí. Podstatně závažnější dopad to bude mít na ty, kteří v této lokalitě bydlí. S nimi asi nikdo projekt nekonzultoval.

V Aši 20.1.2010