O nás

dědci

Zelený dědek je spolek, který je zaměřen na ochranu přírody a rozvoj občanské společnosti Ašska. Od svého vzniku v roce 2004 aktivně vstupuje do správních řízení tykajících se sporných zásahů do životního prostředí ve městě a nejbližším okolí. Spolek se tímto způsobem staví proti nezodpovědnému ničení společného bohatství. Impulsem vzniku spolku Zelený dědek bylo zbytečné kácení cenných stromů v hlavním městském parku Sady Míru.

Stromy nám nejsou věnovány našimi předky, ale svěřeny našimi dětmi.

Cíle a činnosti

  • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení
  • ochrana životního prostředí
  • ochrana veřejného zdraví
  • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy především pěší a cyklistické
  • ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
  • ochrana zeleně ve městech, obcích a jejich okolí
  • podpora kultury a vzdělávání v regionu
  • podpora projektů se sociální tématikou

Členové spolku

předseda výboru:

Mgr. Jaroslav Staněk
členové výboru:

Vilém Bárta
Roman Glaser DiS.
Mgr. Jaroslav Staněk
Pavel Staněk
Jaroslav Tupý
členové:

Mgr. Martin Flaška
Jakub Kotál DiS.
Markéta Lipnerová
Tomáš Malotín
Mgr. Pavel Matala
Růžena Nekolná
Jindřich Neužil
Mgr. Lucie Velková