Odkazy

Digitalizované Biokolekce [en]

Data a obrázky pro miliony biologických vzorků jsou k dispozici v elektronickém formátu pro výzkumnou komunitu, vládní agentury, studenty, pedagogy a širokou veřejnost.

Předpověď aktivity klíšťat

Chystáte se do přírody? Zkontrolujte předpověď.

EIA - Záměry na území ČR

Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí.

Zelená seznamka

Seznam ekologických organizací v ČR (hraozemi.cz)

Zelený kruh

Asociace ekologických organizací