Úklid podzim 2014

8. úklid v rámci projektu Ukliďme svět - Clean up the World, park nad Lutherem a tenisovými kurty.

Po více než půl roce se opět sešli dobrovolníci a členové zapsaného spolku Zelený dědek v rámci celosvětové akce Clean Up the World, aby ulevili přírodě v našem bezprostředním okolí od bordelu, který neváhali vyhodit přizpůsobiví občané našeho města Aše. Pro ČR organizuje tuto akci Český svaz ochránců přírody. ČSOP rozesílá pořadatelským subjektům pytle na sesbíraný odpad, ochranné rukavice, vede centrální evidenci uklízených prostor, včetně registru kontaktních osob a po akcích pomocí jednoduchých formulářů získává od pořadatelů přehled o průběhu. Kupříkladu v minulém roce 2013 se do akce v ČR zapojilo 207 organizací a kolem 18- ti tisíc dobrovolníků, kteří vysbírali 170 tun odpadu.

Termín podzimního úklidu připadl na sobotu 4. října 2014. Sedmnáct dobrovolníků, kteří se rozhodli obětovat trochu svého pohodlí při pomoci přírodě, se sešlo v deset hodin dopoledne u památníku Martina Luthera. Lokalitou, ve které byl prováděn úklid, byl přilehlý park, který je rozprostřen při ulici Na Příkopech, až po ulici Okružní. Každý z příchozích byl vybaven ochrannými pomůckami a pytli pro sběr odpadu. Velmi záhy byly objeveny tři černé skládky, které poskytovaly přehršle materiálu pro jejich plnění. Záhadou však stále zůstává, kde se berou lidé, kteří s vynaložením obrovského množství energie vezou, následně i pro neprostupnost terénu nesou, objemný odpad do odlehlého koutu parku, kde ho vyhodí, přes možnost jeho bezplatného odevzdání ve sběrném dvoře. Nad tím opravdu zůstává nejednomu rozum stát.

Výsledkem více než dvouhodinového snažení bylo na čtyřicet plných pytlů odpadu a částečně, na sběrné místo pro odpad, vynošená skládka. O odvezení a likvidaci odpadu se postaraly Ašské služby, s.r.o., které tímto způsobem spolupracují na každém úklidu, který Zelený děděk, z.s. pořádá. Ašským službám byly také předány informace o nálezu a místech černých skládek. Jedna z nich se nacházela přímo, jak je v Čechách běžné, u cedule „Zákaz skládky“.

Poděkování samozřejmě patří všem, kteří se aktivně zapojili a přidali ruku k dílu při ochraně přírody a zvelebení veřejného prostoru. Opomenout ale nesmíme ani ty, kteří nejsou lhostejní k tomuto druhu jednání a nebojí se na něj upozorňovat, či mu přímo zabraňovat. Příležitost dalšího úklidu se naskytne opět na jaře, stačí sledovat facebookové stránky Zeleného dědka, nebo přímo web, www.zelenydedek.cz.