Jarní úklid 3. 5. 2014

Už posedmé se v Aši uklízelo v rámci kampaně Ukliďme svět.

Přes velmi chladné, nemájové počasí se první májovou sobotu sešla poblíž tzv. Medvěďáku cca třicítka uklízeček a uklízečů, jejichž záměrem bylo ulevit části ašské příměstské krajiny od bordelu lidského. Celkově se nadšenci, kterým není lhostejné, jak vypadají veřejné prostory, sešli již posedmé. I tentokrát pod záštitou celosvětové akce Clean Up the World (Ukliďme svět), kterou pro ČR organizuje ČSOP.  ČSOP rozesílá pořadatelským subjektům pytle na sesbíraný odpad, ochranné rukavice, vede centrální evidenci uklízených prostor, včetně registru kontaktních osob a po akcích pomocí jednoduchých formulářů získává od pořadatelů přehled o průběhu. Kupříkladu v minulém roce 2013 se do akce v ČR zapojilo 207 organizací a kolem 18- ti tisíc dobrovolníků, kteří vysbírali 170 tun odpadu. Více viz: http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1004&m2_id=1142&m_id_old=1661

Úklid probíhal v rozsáhlém prostoru jihozápadního svahu vrchu Háj. Zhruba od lokality bývalého včelína, dnes již pouze suťoviska, přes okolí tzv. Medvěďáku, prostor okolo vodárny a lesíků v sousedství parkovišť sportovního areálu na vrchu Háj, až po okolí občerstvení Na Zahrádkách.

Původně bylo záměrem uklidit právě okolí Medvěďáku, ale to bylo vyklizeno poměrně záhy, proto se zátah na odpad rozšířil. Celkem bylo shromážděno 47 pytlů odpadu, které by měly odvézt Ašské služby začátkem pracovního týdne. Mezi exkluzivní úlovky patřily kompletní sjezdové lyže značky Artis, plechový kýbl, který v mlází asi zanechal zklamaný houbař, neboť dno oné nezvyklé houbařské nádoby asi neuneslo nápor hřibů a odporoučelo se, a také celá smečka igráčků, ještě zatavených ve fólii a ponechaných jako součást podivného rituálu vedle psí lebky v hustém smrkovém porostu, pár metrů od parkoviště autobusů u sportovního areálu. Snad ani nechci slyšet, jak by nález okomentoval Michael Bertiaux, přední znalec voodoo. A aby toho nebylo málo, další podivná akce typu kladivoun probíhala před našimi zraky přímo na parkplatze.

Jsme vždy potěšeni, pokud se na úklidové akci objeví i někdo, kdo se jí dosud neúčastnil. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Proto mi, na závěr, dovolte jim nejen poděkovat, samozřejmě taktéž všem, kteří přicházejí pravidelně, ale i navrhnout do budoucna i jakousi tečku za akcí. Její začátek bývá stanoven pevně, jinak je to s koncem. Hledači bordelů odcházejí postupně, různými směry, už se nesejdou tak, jako na začátku. Možná by pro členy ZD stálo za úvahu zorganizovat posezení s těmi, kteří se akce zúčastnili, udělat jakýsi zřetelný závěr. Některé účastníky ani neznáme, nevíme o jejich motivaci. Je jisté, že to jsou lidé, kterým není lhostejné to, jak to ve městě vypadá a možná by mohlo dojít ke spolupráci i v oblastech jiných než je úklid.

Související galerie

Igráčci
Igráčci
Lyžaři i houbaři zanechali své vizitky.
Lyžaři i houbaři zanechali své vizitky.
Kladivoun
Kladivoun
Před akce začátkem
Před akce začátkem