Zimní spánek

Členové Zeleného dědka se nenechávají ukolébat zimním spánkem - naopak kují železa několika zajímavých projektů... Chceme pomoci například žabkám vybudováním žabích přechodů, přihlásili jsme se do grantové soutěže a stále neúnavně dohlížíme na řízení o kácení.

Příroda i někteří lidé se na zimu ukládají k zimnímu spánku. Ne tak Zelený dědek z.s., který tento čas využívá k bilancování předchozího období a k plánování dalších aktivit, které mají našim „němým“ obratlým i bezobratlým sousedům zajistit důstojné žití v blízkosti bezohledného tvora jménem Homo Sapiens Sapiens.

V kuchyňce Zeleného dědka se vaří guláš různých vůní a barev. Již na podzim bylo členy našeho sdružení zakoupeno a nainstalováno rorýsí sídliště na střechu místního Gymnázia.

Dalším počinem, který ve spolupráci s městem sdružení připravilo, je žabí přechod na Hájích, kde na svém jarním tahu každoročně pod koly našich plechových miláčků hynou desítky těchto ohrožených obojživelníků. V rámci střední opravy komunikace, která spojuje městskou část Háje s se samotným městem, bude vybudován podchod pro žáby. Realizace není příliš náročná, je však nutné s ní počítat již při vytváření projektové dokumentace. Tentokrát bylo na tento důležitý krok pamatováno. Pod silnicí bude uložena plastová trubka a k jejímu ústí budou žáby svedeny jednoduchým plůtkem. Celý úsek bude poté v čas migrace žab členy sdružení monitorován a poznatky použity k realizaci podobných opatření v dalších okrajových částech města (např. Mokřiny).

V pravdě „zeleným“ počinem můžeme nazvat snahou o vytvoření komunitní zahrádky v holé části svahu nad pečovatelským domem. Naše sdružení se přihlásilo do grantové výzvy Zelené oázy Nadace Partnerství, kde se ucházíme o nemalou částku určenou k výsadbě zeleně v městském prostoru. V budoucnu by měla v tomto prostoru vzniknout zahrádka s ovocnými dřevinami a keři. Do péče o tento sad bychom chtěli zapojit širší veřejnost, která (možná i díky naší činnosti) přestává být k zeleni lhostejná. Pokud bychom nebyli ve výzvě úspěšní, neházíme flintu do žita. Alespoň část zeleně vysadíme z našich skromných spolkových zdrojů. I v tomto případě je nutné zmínit vstřícný přístup města a Ašských služeb, které přislíbily podat pomocnou ruku.

Stejně jako v předchozích letech se naše sdružení účastní řízení o kácení dřevin v Aši. To je i nadále základní stavební kámen sdružení. Nově se však chystáme na důslednější kontrolu nařízené náhradní výsadby, kterou budeme ověřovat přímo v terénu.

Veškeré tyto aktivity konají členové Zeleného dědka ve svém volnu, obětují jim stovky hodin ročně na úkor rodin a koníčků a za to jim patří velké poděkování.