Dar pro naše stromy

Stále existují lidé, kteří dělají svou práci rozumem i srdcem. Lidé, kteří znají skutečné hodnoty na tomto světě.

 

Ve středu 7. 5. 2014 jsem byl požádán paní ředitelkou dětského domova v Aši o účast při "přebrání" zadané práce, týkající se prořezu stromů v areálu dětského domova v ulicích Na Vrchu a Okružní.

Práci předával pan Jiří Tesař, nám stromomilům známý spíše jako Brňák - stromař. Musím podotknout, že je to člověk na svém místě, protože přehodnotil znalecký posudek dendrologa z Mariánek, na jehož základě byla práce objednána. Pokud si dobře pamatuji, celkem bylo prořezáno kolem 160-ti stromů. Některé stromy, u nichž by navrhovaný ořez byl spíše odsouzením k záhubě, zajistil bezpečnostní vazbou, díky čemuž ze stromů nezbyly jen pahýly, jež by se jen těžko regenerovaly. Celková práce se protáhla přibližně o jeden den a vzhledem k tomu, že v posudku nebyly navrženy vazby stromů, byly tyto umístěny zdarma. Odhadem se jednalo o práci a materiál v hodnotě 20 000 Kč, jenž byl věnován našim stromům.